Keräilylista

Ympäristövastuullisuus toiminnassamme

ABL-Laatat Helsinki

Ympäristö kuuluu kaikille – vastuu kestävästä kehityksestä on yritysten ja yhteisöjen käsissä. Jokainen teko ja valinta on tulevaisuuden kannalta merkityksellinen. Arvokkaiden luonnonvarojen soisi säilyvän pitkälle eteenpäin, tuleville sukupolville. Materiaalintoimittajana haluamme toimia vastuullisesti ihmisten ja ympäristön näkökulmasta.

Yksi ABL-Laattojen tärkeimmistä arvoista on ihmisläheisyys – yrityksen perustamisesta alkaen. Huomioimme päivittäisessä toiminnassa henkilöstömme, asiakkaat ja yhteistyökumppanit. Haluamme varmistaa, että myymämme tuotteet ovat laadukkaita ja vastuullisesti tuotettuja, ympäristöarvojen mukaisia.

Teemme töitä keramiikan parissa, ympäristövaikutuksemme juontavat suurilta osin keramiikan valmistuksesta. Myyjänä ja maahantuojana ABL-Laatat kehittää jatkuvasti omien toimintatapojensa vastuullisuutta ympäristö ja ihmiset huomioiden.

Olemme investoineet omaan aurinkovoimalaan sekä mittavaan maalämpökaivostoon Siltamäen toimitiloissa. Tarjoamme sähköautoille sopivat latauspisteet Siltamäen toimistollamme.

Omassa leikkaamotuotannossa käytettävä vesi sekä hukkamateriaali käytetään uudelleen tai kierrätetään mahdollisimman tehokkaasti. Kierrätämmme toimipisteillä käsiteltävät ja syntyvät jätteet.

Olemme valinneet logistiikkakumppanin ympäristöarvojen perusteella.

Mehiläisillä ja muilla pölyttäjähyönteisillä on suuri merkitys luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjinä. ABL-Laattojen pihapesissä asuu 100 000 mehiläistä, jotka pölyttävät kasvukaudella 2 000 000 kasvia päivässä.

Keraamisten laattojen ekologisuus

Materiaalin ominaisuudet

Keraamiset laatat on valmistettu puhtaista luonnonmateriaaleista: hiekasta, maasälvästä ja savesta. Keramiikkaa on valmistettu vuosituhansien ajan samoista ainesosista ja hyödynnetty rakentamisessa lähes yhtä kauan.

Keramiikan hyvät ja kestävät ominaisuudet tunnetaan: keraamisten laattojen elinkaari on pitkä, ne ovat hyvin kestäviä eivätkä vaadi ympäristöä saastuttavaa tai kuormittavaa huoltoa tai hoitoa. Keraamiset luonnonkivijäljitelmät (kuten marmorijäljitelmät) säästävät harvinaisia ja ehtyviä luonnonvaroja, vuoristoja, kiviesiintymiä ja perinnealueita, jos ne korvaavat luonnonkivien louhimisen ja kaivostoiminnan.

Keraamisille laatoille, kuten muille rakennusmateriaaleille, on vaikea laskea tarkkaa hiilidioksidipäästöä koko tuotteen elinkaaren ajalta. Suurin yksittäinen keraamisten laattojen ympäristökuormitus aiheutuu niiden valmistuksessa käytettävästä energiasta, siten ympäristökuormitus kaikilla keraamisilla laatoilla on lähes samansuuruinen.

Valtaosa tuotteistamme on valmistettu EU:ssa

Suurimmaksi osaksi tuotteet valmistetaan Italiassa, Espanjassa ja Saksassa alan johtavilla tehtailla, joiden huipputekninen tuotanto-osaaminen ja sitoutuneisuus ympäristön kannalta kestävään toimintaan on saanut meidät valitsemaan juuri heidät yhteistyökumppaneiksemme.

  • 95 % tuotteistamme on valmistettu EU:ssa, suurimmaksi osaksi Italiassa, Espanjassa ja Saksassa alan johtavilla tehtailla, joissa valmistuksen laadukkuuteen panostetaan. Tämän etuna ovat muun muassa se, että tehtailla on oma raaka-aine hankinta sekä laadunvarmistus, jolla taataan tuotteiden korkea, tasainen laatu sekä luotettava saatavuus
  • EU:ssa valmistetuilla materiaaleilla on paitsi pienemmät kuljetuksen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt, niiden valmistajat ovat sitoutuneet EU:n yhteisiin ympäristö- ja eettisyysohjeisiin
  • Laattojen valmistajat pyrkivät hankkimaan kaikki tarvittavat raaka-aineet mahdollisimman läheltä tuotantolaitosta, sekä valmistamaan tuotteitaan mahdollisimman paljon uusiutuvasta materiaalista – myös kierrätysmateriaalia pystytään hyödyntämään laattasarjoissa enenevissä määrin
  • Laattojen valmistuksessa käytetty vesi kierrätetään tai puhdistetaan. Useissa eurooppalaisissa tehtaissa hyödynnetään uusiutuvaa energiaa, kuten aurinko- ja tuulivoimaa. Osa tehtaista myös kompensoi tuotannossaan syntyviä hiilidioksidipäästöjä esimerkiksi tukemalla hiilinieluprojekteja.

LEED

Keraamisille laatoille on olemassa erilaisia ympäristösertifikaatteja, jotka kertovat tehtaan sekä tuotteen ympäristöystävällisyydestä. Tässä muutama tärkeimmistä sertifikaateista.

Leed tarkoittaa rakennusten maailmanlaajuista ympäristöluokitusta. Rakennusmateriaalivalmistaja voi saada Leed-luokituksen omiin tuotteisiinsa, jolloin niitä voidaan käyttää ympäristöä kunnioittavasti tuotetuissa rakennuksissa. LEED-luokituksen myöntää Green Building Council. Tuotteiden painosta 40 % tulee olla kierrätettyä materiaalia.

Ecolabel

Eurooppalainen Ecolabel on vapaaehtoinen ympäristöselvitys. Ecolabel ottaa huomioon tuotantoketjun energiankäytön koko tuotteen elinkaaren ajalta raakamateriaalista tuotantoon asti.

Tuotannossa pyritään käyttämään mahdollisimman vähän energiaa. Tuotteessa ei saa olla ihmiselle tai ympäristölle haitallisia ainesosia. Tuotteen valmistuksessa on käytetty mahdollisimman vähän ympäristöhaitallisia raaka-aineita. Tuotannossa pyritään vähäisiin vesi- ja ilmansaasteisiin ja tuotteita tuottavan yrityksen jätehuolto on kehittynyttä.

Greenguard

Greenguard keskittyy ihmisille haitallisten kemikaalisten päästöjen ja niille muuten altistumisen vähentämiseen sisätiloissa. Greenguard sertifikaatin saaneilla tuotteilla on pieni, tai minimaalinen kemikaalipäästö. Sertifikaatin myöntää UL Environment.

EPD

Ympäristöseloste (Environmental Product Declaration, EPD) on riippumattomasti varmennettu ja rekisteröity ympäristöraportti, joka antaa avoimet ja vertailukelpoiset tiedot tuotteiden elinkaaren ympäristövaikutuksista. EPD:ssä tuotteen ympäristönsuojelun taso on kuvattava elinkaaren näkökulmasta suorittamalla tuotteen elinkaariarviointi (LCA). LCA-tutkimuksen tulokset ja muut viite-PCR:n ja yleisten ohjelmaohjeiden edellyttämät tiedot kootaan EPD-raportointimuotoon. Hyväksytty riippumaton todentaja varmistaa EPD:n ennen kuin se rekisteröidään ja julkaistaan ​​kansainvälisessä EPD-järjestelmässä.