Keräilylista

Tietoturvaseloste

Tämä on ABL Finland Oy:n asiakas-, toimittaja- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste. Me ABL Finland Oy:llä (myöhemmin ”ABL” tai "me") olemme sitoutuneet suojelemaan henkilötietojasi, ja noudatamme voimassa olevia henkilötietojen käsittelyä koskevia lakeja ja asetuksia. Alla kerromme tarkemmin, kuinka käsittelemme henkilötietojasi. (Päivitetty 7.10.2021)

1. REKISTERINPITÄJÄ

ABL Finland Oy (Y-tunnus 1455541-0)
Kirkonkyläntie 103
00740 Helsinki
tietosuoja(a)abl.fi

2. REKISTERIN NIMI

Asiakas-, toimittaja- ja markkinointirekisteri

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Keräämme henkilötietojasi, kun asioit kanssamme myymälässä ja verkkopalvelussamme – kun esimerkiksi varaat suunnitteluajan, pyydät tarjouksen, ostat tuotteen, tilaat uutiskirjeemme tai vastaat asiakaskyselyymme.

Asiakas-, toimittaja- ja markkinointirekisteriin tallennettua henkilötietoa käytämme asiakassuhteen ylläpitoon, asiakaspalvelutarkoituksiin, palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen, tiedottamiseen sekä markkinointiin. Alla vielä listattuna, millaisia tietoja keräämme erilaisissa asiointitilanteissa:

Henkilötiedot Tiedonkäsittelyn tarkoitus Tiedonkäsittelyn peruste

Rekisteröidyn perus- ja yhteystiedot sekä tiedot yritysten yhteyshenkilöistä, kuten nimi, yhteystiedot ja ammattinimike (sähköposti, puhelinnumero ja osoitetiedot)*

a) Tilaamiesi tuotteiden ja palveluiden toimittaminen, järjestäminen ja kehittäminen

b) Sopimus- ja muiden lupaustemme täyttäminen

b) Laskutus

c) Sähköinen suoramarkkinointi

d) Kirjanpito

a) Oikeutettu etu

b) Sopimuksen täytäntöön paneminen

c) Oikeutettu etu (yritykset) tai suostumus (yksityishenkilöt)

d) Lakisääteinen velvoite

Mahdolliset suoramarkkinointia koskevat kiellot

Sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvän kielto-oikeuden toteuttaminen

Oikeutettu etumme varmistaa, että laissa säädetty oikeutesi kieltää suoramarkkinoinnin vastaanottaminen toteutuu
Tapahtumien yhteydessä kerättävät henkilötiedot kuten rekisteröityminen tapahtumaan, erityisruokavalio, laskutustiedot Tapahtumien järjestäminen

Oikeutettu etumme mahdollistaa tapahtumien järjestämisen

Terveystietojen osalta suostumus (esim. allergioita koskevat tiedot)

Asiaskassuhteeseen ja sopimuksiin liittyvät tiedot kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista ja toimeksiannoista, yhteydenpitoon liittyvät tiedot ja laskutustiedot*

Muut tiedot, jotka olet meille vapaaehtoisesti antanut

a) Sopimus- ja muiden lupaustemme täyttäminen

a) Laskutus

b) Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito sekä tiedottaminen

b) Liiketoimintamme ylläpitämiseksi tarvittavien tuotteiden ja palveluiden hankinta ja tilaaminen

c) Kirjanpito

a) Sopimuksen täytäntöönpaneminen

b) Oikeutettu etumme asiakassuhteiden ja liiketoiminnan ylläpitoon

c) Lakisääteinen velvoite

Kameravalvontaa koskevat tiedot

Ulkoisten tilojemme turvaaminen ja valvonta. Henkilö voi olla tunnistettavissa

Oikeutettu etu

Valokuvaaminen tapahtumissa Tapahtumien järjestäminen

Oikeutettu etu

Tiedot koskien teknistä yhteyttä ja käyttämääsi päätelaitetta kuten IP-osoite, laite-ID, käyttöjärjestelmä tai muut tunnistetiedot sekä evästeet

Mainonnan kohdentaminen verkkopalveluissamme, käyttötapojen analysointi, käyttäjätyyppien profilointi Suostumus ja oikeutettu etu

*Tähdellä merkittyjen tietojen antaminen on edellytys sopimussuhteemme ja/tai asiakassuhteemme   syntymiselle. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi toimittaa tuotteitamme tai palveluitamme.

4 MISTÄ SAAMME TIETOJA?

Saamme tietoja ensisijaisesti sinulta itseltäsi asiointitilanteessa. Saamme tietoja myös viranomaisilta, luottotietoyhtiöiltä, yhteystietopalvelujen tarjoajilta ja muilta vastaavilta luotettavilta tahoilta.

Lisäksi saatamme kerätä ja päivittää henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä kuten sanomalehdistä ja uutisista, ammatillisista sosiaalisen median verkostoista ja yhtiöiden internetsivuilta sekä viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

5 KENELLE LUOVUTAMME JA SIIRRÄMME TIETOJA?
SIIRRÄMMEKÖ TIETOJA EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE?

Voimme luovuttaa tämän asiakas-, toimittaja- ja markkinointirekisterin alaisia tietoja yhteistyökumppaneillemme, jotka suorittavat markkinointia tai järjestävät kampanjoita ja tapahtumia kanssamme ja puolestamme, ja jotka katsovat olevansa rekisterinpitäjiä eivätkä lukuumme toimivia henkilötietojen käsittelijöitä (tällaisia tahoja ovat mm. erilaiset sosiaalisen median toimijat ja mainosverkostot). Muutoin emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille, ellei lainsäädäntö tai viranomaisen määräys velvoita meitä niin tekemään.

Käsittelemme tietoja itse ja hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme ulkoistaneet IT-hallinnan sekä asiakas- ja markkinointijärjestelmiemme ylläpidon ulkopuolisille palveluntarjoajille, joiden hallinnoimille ja suojaamille palvelimille henkilötietoja tallennetaan.

Siirrämme henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle osana toimintaamme. Henkilötietoja siirtäessämme varmistamme, että kyseiset tiedot on suojattu asianmukaisesti ja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vaatimalla tavalla käyttämällä EU-komission mallilausekkeita ja tarvittavia lisäsuojatoimenpiteitä.

6 MITEN TIEDOT SUOJATAAN JA MITEN PITKÄÄN NIITÄ SÄILYTETÄÄN?

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Asiakas-, toimittaja ja markkinointirekisterissä olevat henkilötiedot poistetaan, kun tiettyyn asiakas­

/kumppanisuhteeseen tai palveluun liittyvä kanne- ja reklamaatioaika on kulunut loppuun. Tämä aika on tyypillisesti kymmenen (10) vuotta. Markkinointitarkoituksiin käsiteltävää tietoa säilytetään toistaiseksi.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

7 MITKÄ OVAT SINUN OIKEUTESI

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen, vanhentuneen, tarpeettoman tai lain vastaisen tiedon oikaisua tai poistamista. Mikäli sinulla on itselläsi pääsy tietoihisi, esimerkiksi uutiskirjeen tilaajana, voit muokata tietojasi itse. Siltä osin kuin käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on myös oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tapahtuneen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Tietosuojavaltuutetun toimisto PL 800, 00521 Helsinki tietosuoja@om.fi

029 566 6700

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on oikeutettu etu. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

8 MUUTOKSET TÄHÄN SELOSTEESEEN

Kun teemme muutoksia tähän selosteeseen, päivitämme uuden selosteen kotisivuillemme ja merkitsemme siihen päivityksen ajankohdan. Jos tekemämme muutokset ovat merkittäviä, voimme tiedottaa niistä sinulle muilla keinoilla, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia tai laatimalla asiasta tiedotteen kotisivuillemme. Suosittelemme, että tarkastat tämän selosteen säännöllisesti pysyäksesi tietoisena mahdollisista muutoksista.