Keräilylista

Kodin yksityinen allasosasto – lue asiantuntijan vinkit

ABL-Laatat toimittaa kokonaisratkaisut pohjusteista pintamateriaaleihin sekä yksityisiin uima-altaisiin että uimahalleihin. Noin 80% Suomen uimahalleista on ABL-Laattojen keraamiset allaslaatat ja järjestelmät.

Yksityisasuntojen uima-altaat ovat yleistyneet todella paljon viime vuosien aikana, ja samaan aikaan taloyhtiöiden tyhjillään olleita vanhoja uima-altaita on alettu taas ottamaan käyttöön. Oma allasosasto on asumisen luksusta.

Millaisia pohjatöitä sisäuima-allas vaatii ennen laatoitusta?

Ennen pohjatöiden aloitusta tulisi varmistua, että alusta on kunnossa. Vanhoissa altaissa on tarkistettava, ettei betoni ole päässyt rapautumaan ja uusissa altaissa, että valutyöt ovat onnistuneet kunnolla. Heikko betonin pintakerros, sementtiliimat ja muut epäpuhtaudet poistetaan. Alustan tulee olla riittävän vahva ja puhdas ennen pohjatöiden aloittamista. Tavallisia märkätilatasoitteita ei voida käyttää, vaan on valittava uima-altaisiin suunnitellut allaslaastit.

Altaissa on useita läpivientejä, esimerkiksi venttiilejä ja valoja. Ennen vedeneristyksen aloitusta kaikki läpiviennit tulee valmistella huolellisesti. Läpivientien tulee olla laipallisia tai niihin rakennetaan laippa epoksilaastilla, jotta vedeneriste voidaan liittää tiiviisti läpivienteihin. Allaslaastitoimittajalta saa tarvittavat ohjeet ja detaljipiirustukset liittymien toteutusta varten. Tämän jälkeen päästään aloittamaan vedeneristystyöt. Altaaseen levitetään sementtipohjainen vedeneristyslaasti yhtenäisenä pintana aina allashuoneen lattiapintaan asti huomioiden tarvittavat vahvikenauhat. Kun vedeneristys on kuivunut, aloitetaan laatoitustyöt.

Millaisia teknisiä ominaisuuksia hyvällä allaslaatalla on? Miten ne eroavat kylpyhuoneen laatoista?

Perinteiset kylpyhuoneen seinälaatat ovat kaakelia, eivätkä kaakelit sovellu uima-allaslaatoitukseen. Kaakeli on huokoista, eli vesiupotuksessa se imisi runsaasti vettä ja lopulta hajoaisi. Kaakelin vedenimukyky on yli 10%. Allaslaatan tulee olla siis riittävän tiivis eli vedenimukyvyn tulisi olla alle 3%.

Lisäksi on hyvä huomioida, että laatan pinta on helppohoitoinen ja kestää allaskemikaaleja. Altaassa voidaan käyttää lasitettuja tai lasittamattomia laattoja. Perinteisesti laattakoot ovat olleet pieniä 10x20/12,5x25cm, mutta teknisesti ei ole estettä käyttää suurempiakin laattakokoja. Nykyään onkin tyypillistä, että altaat laatoitetaan 30x60cm tai jopa isommilla laatoilla.

Käytettävistä laattasarjoista tulisi löytyä tarvittavat erikoispalat, esimerkiksi holkat ja reunapyöristetyt laatat sekä kourulaatat. Jos sarjasta ei löydy soveltuvia kappaleita, voidaan erikoispaloja myös työstää ammattitaitoisessa laattaleikkaamossa: ABL-Laatoilla on Suomen ainut luonnonkiviin ja keramiikkaan erikoistunut leikkaamo.

Mitä uima-altaan laatoituksessa tulee ottaa huomioon?

Altaan reuna ja vesipinnan alapuolella olevat kulmat ja portaat voivat olla hankala havaita. Tästä syystä altaissa suositellaan käyttämään kontrastisävyjä portaiden reunoissa, kulmissa sekä altaan reunassa. Terävät kulmat ovat vaarallisia, joten kulmat tulee tehdä reunapyöristetyillä laatoilla tai kuperilla holkkalaatoilla.

Altaan ympärillä, portaissa ja matalissa altaissa (veden syvyys alle 1,35m) on liukastumisriski, joten näillä alueilla on huomioitava laatan liukuesteominaisuudet. Laattojen liukuestepinta ilmoitetaan A,B,C -luokituksella, siten että A-pinta silein ja C-pinta karhein. Portaissa tulee käyttää C-pintaisia laattoja, muilla alueilla riittää B-pintainen laatta.

Tiettyihin laattasarjoihin on saatavilla titaandioksidi-pintaisia laattoja. Titaanidioksidi vähentää veden pintajännitystä luoden ohuen vesikalvon laatan pintaan. Tämä helpottaa laatan puhdistusta ja pitää laattapinnan siistinä. Pinta on myös antibakteerinen, jolloin allastilojen hygieenisyys paranee.

Vaatiiko uima-altaan laatoitus huoltoa?

Laatta itsessään on helppo hoitoinen. Kun huolehtii, että allasveden laatu pysyy hyvänä ja tehdään säännöllinen puhdistus, kestää uima-altaan laatoitus vuosikymmeniä. Laatoitukseen liittyviä huoltokohteita ovat laattasaumat sekä elastiset laatoituksen liikuntasaumat. Nämä joudutaan todennäköisesti uusimaan altaan elinkaaren aikana riippuen altaan käyttöasteesta. Laattasaumojen tyypillinen huoltoväli on noin 20-30 vuotta ja elastisten saumojen 5-10 vuotta.

Asiantuntijana Matti Halvari, ABL-Laatat. Haastattelu ilmestyi Meidän Talo lehdessä 2020.