Keräilylista

Tapiolan bussiterminaali, Espoo

ABL-Laatat - referenssit - suurlaatta - Tapiolan bussiterminaali

Espoon Tapiolan kaup­pa­kes­kus Ai­noas­sa on käy­tet­ty suur­laat­taa monilla pinnoilla, ja se va­lit­tiin myös Tapiolan bus­si­ter­mi­naa­lin pin­ta­ma­te­ri­aa­lik­si. Keraamiset suurlaatat valittiin niiden esteettisyytensä ja käyttöominaisuuksiensa vuoksi. Yhtenäinen suuri keraaminen suurlaatta on yleis­ty­nyt rat­kai­su jul­kis­ten ti­lo­jen pintamateriaalina – ti­lois­sa, joissa pin­ta­ra­ken­teet jou­tu­vat ko­val­le ra­si­tuk­sel­le, ja joissa pintojen täytyy olla helposti puhdistettavat, mutta ul­koa­sun tulee säilyä al­ku­pe­räi­ses­sä hoh­dos­saan.