My Quote

Ainoa bussiterminaali: Keraaminen suurlaatta pintamateriaalina

Kiinnostuitko suurlaatan mahdollisuuksista? Ota yhteyttä, etsitään yhdessä ratkaisu hankkeeseen.

Kaup­pa­kes­kus Ainoan bus­si­ter­mi­naa­lin pin­to­ja ver­hoa­vat ABL-Laattojen ke­raa­mi­set suur­laa­tat. Suurlaatta mahdollistaa yh­te­näi­set, suuret pinnat ja vähäiset saumat. Keraaminen suurlaatta on yhdistelmä estetiikkaa ja vahvoja käyttöominaisuuksia.

Ke­raa­mi­nen suur­laat­ta kasvattaa maailmalla suosiota julkisten ti­lo­jen sei­nis­sä, lat­tiois­sa, julkisivuissa ja kalusteiden pin­ta­ver­hoi­luis­sa. Kaup­pa­kes­kus Ai­noan bussiterminaalin pintamateriaaliksi se valikoitui esteettisyytensä ja käyttöominaisuuksiensa vuoksi.

– Vaakakupissa painoivat kulutuksen sieto ja ylläpidon helppous vilkkaassa liikenneterminaalissa. Tavoittelimme tasaisia, siistejä pintoja, ja keraamisessa suurlaatassa yhdistyvät käytännöllisyys sekä esteettisyys arkkitehtitoimisto SARC kommentoi valintaa.

Ke­raa­mi­sen suur­laa­tan vah­vuus vertailussa lukuisiin muihin pintamateriaaleihin on, että se kestää pin­nal­laan kylmää, kuumaa, vettä, han­kaus­ta, likaa – ja säi­lyt­tää al­ku­pe­räi­sen olomuotonsa. Edes UV-säteet, al­ka­lit ja liu­ot­ti­met eivät muuta sitä.

Yhtenäistä pintaa kolmen metrin korkeuteen

Suurlaattojen ai­hio­koot ovat luokkaa 1000x3000mm ja 1600x3200mm. Tämä mah­dol­lis­taa yh­te­näi­set, suuret ke­raa­mi­set pinnat ja vähäiset saumat. Jo bussiterminaalin suunnittelun alkumetreillä Laminamin 1000x3000mm keraamiset suurlaatat nousivat varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. Suuri pintakuosien valikoima, tarkoitukseen täydellinen mattapinta ja vain 3 mm paksuus naulasivat valinnan.

Bussiterminaalin laatat toimitettiin valmiiksi mittojen mukaan leikattuna, mikä nopeutti laatoitusvaihetta.

– Kun pohjatyöt on tehty hyvin, itse laatoitustyö menee sutjakkaasti. Suurta pintaa syntyy nopeasti.

Esimerkiksi bussiterminaalin aulassa suurlaatta pääsee oikeuksiinsa kolmen metrin korkeudessaan. Kokonaisuutena laatoitus noudattelee jaoltaan ja mittakaavaltaan terminaalin ulkopuolelta tuttua muurielementtiä.

Monipuolinen materiaali arkkitehdeille

Keraaminen suurlaatta materiaalina täytti arkkitehdin näkökulmasta kaikki kriteerit, mitä siitä on luvattu.

– Toki suuri ja ohut keraaminen laatta vaati työn aikaista tarkkuutta, esimerkiksi käsittelyssä. Reunoja ei saa kolhia. Mutta sitten kun materiaali on tuettu, se on kestävää. Valmis pinta ja lopputulos on hieno.

Yhtenäinen keraaminen pinta ver­ho­aa Ainoan bus­si­ter­mi­naa­lis­sa vä­häe­lei­sen tyy­lik­kääs­ti niin ovia, por­taik­ko­ja kuin sy­ven­nyk­siä­kin. Kapeassa tilassa esimerkiksi ovet haluttiin häivyttää piiloon laatan alle. Piilosaranoidut ovet asettivat omat haasteensa laatoitukselle, mutta lopulta ne sulautuivat seinään lähes huomaamattomiksi.

Arkkitehtitoimisto näkee keraamisessa suurlaatassa paljon potentiaalia. Materiaali toimii missä ta­han­sa ti­las­sa, missä tar­vi­taan suurta ja näyt­tä­vää yh­te­näis­tä pintaa sekä mah­dol­li­sim­man vähän sau­mo­ja.

– Keraaminen suurlaatta tuli jäädäkseen työkalujen repertuaariin. Materiaali pääsee täysin oikeuksiinsa, kun kolmemetristä laattaa voidaan käyttää tilan korkuisena. Keraamista laattaa saa monessa eri paksuudessa, joten sekin laajentaa hyödyntämismahdollisuuksia, SARCilta todetaan.