Keräilylista

Kauppakeskus Ainoa julkisivut, Espoo

ABL-Laatat referenssi julkisivu Ainoa Tapiola Kerapanel levyt suurlaatta

Toimitimme kauppakeskus Ainoaan julkisivun Kerapanel levyt – keraamista suurlaattaa – sekä sisätilojen keraamiset laatat.

Kun läh­de­tään to­teut­ta­maan uutta kaup­pa­kes­kus­ta Ta­pio­lan kal­tai­seen, kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti mer­kit­tä­vään alu­ee­seen, haas­teet ovat eri­tyi­sen suuret. Mai­neik­kaan puu­tar­ha­kau­pun­gin­osan ark­ki­teh­to­ni­set pe­rin­teet pai­na­vat pun­ta­ris­sa myös si­sus­tus­ta suun­ni­tel­les­sa.

– Ta­pio­la on ai­nut­laa­tui­nen alue, jonka ke­hit­tä­mi­ses­sä on kunnia saada olla mukana. Se an­sait­see huo­lel­lis­ta ja laa­du­kas­ta suun­nit­te­lua. Yh­des­sä ti­laa­jan kanssa olemme ha­lun­neet luoda laa­duk­kaan ja mo­der­nin jat­ku­mon Ta­pio­lan his­to­ri­aan, ko­ros­taa si­sus­tusark­ki­teh­ti Pi von Pfaler ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Sarcis­ta. Toi­mis­to on vas­tuus­sa sekä kaup­pa­kes­kus Ainoan että sen yh­tey­teen val­mis­tu­van uuden kau­pun­ki­kes­kuk­sen suun­nit­te­lus­ta. 

Ainoa on eri­tyi­nen hanke mo­nes­sa muus­sa­kin mie­les­sä.

– Län­si­met­ron val­mis­tu­mi­nen ja uusi bus­si­ter­mi­naa­li te­ke­vät kaup­pa­kes­kuk­ses­ta vilk­kaan lii­ken­teen sol­mu­koh­dan. Tässä mie­les­sä Ainoa toimii myös Ta­pio­lan käyn­ti­kort­ti­na, von Pfaler muis­tut­taa.