My Quote

ABL kiinteistöt omaan yhtiöön: Huomioi muuttunut laskutusosoite

ABL Finland Oy jakautuu uudeksi ABL Finland Oy:ksi ja toimitilakiinteistöjä Kirkonkyläntiellä hallinnoivaksi ABL Investment Oy:ksi. Kaupparekisteriin on rekisteröity jakautumissuunnitelma, jonka täytäntöönpanon ajankohdaksi on esitetty 30.12.2023.


Jakautumisen jälkeen uusi ABL Finland Oy jatkaa liiketoimintaa aiemmin harjoitetulla tavalla saman henkilöstön, toimipaikkojen ja yhteystietojen kautta. Tuotteet, tehtaat ja päämiehet säilyvät myös muuttumattomina. Uuden ABL:n pankkitili säilyy aiemman mukaisena, ainoastaan y-tunnnus vaihtuu.

Tase ja maksuvalmius säilyy vahvana

Jakautumisen jälkeen uuden ABL:n taseen loppusumma on suunnitelman mukaan 31.12.2023 noin 6,2 MEUR ja omavaraisuusaste noin 70%. Yhtiön maksuvalmius pidetään vahvana ja tase on nettovelaton. Kaikki käyttöpääomaerät, tuotantokoneet ja –laitteet, varastot ja saamiset siirtyvät uudelle ABL:lle tasejatkuvuutta noudattaen. Yhtiön liikevaihtoennuste päättyvälle kaudelle 2023 on noin 13 milj. Euroa ja tulos positiivinen. Jakautuminen ei aiheuta velkojille muutoksia. Jakautumishetkellä olemassa olevat velat siirtyvät yleisseuraantona vastaanottavalle uudelle ABL Finland Oy:lle, joka jatkaa keskeytyksettä liiketoimintaa.

ABL Finland Oy laskutusosoitteemme 1.1.2024 lähtien

Nimi: ABL Finland Oy
Y-tunnus: 3386445-4
Verkkolaskuosoite: 003733864454

Välittäjävaihtoehdot: 
Jos verkkolaskujen välittäjänne on operaattori esim. Itella, Basware yms. välittäjätunnus on 003721291126 (Maventa)
Jos verkkolaskujen välittäjänne on pankki esim. Nordea, Osuuspankki yms. välittäjätunnus on DABAFIHH

Voimme ottaa verkkolaskujen mukana myös laskun kuvatiedoston, sekä muita liitteitä ainoastaan PDF-muodossa. Mikäli ette voi lähettää verkkolaskuja, pyydämme lähettämään laskut sähköpostilla ostolaskut(at)abl.fi. Lähetettävä lasku tulee olla sähköpostin liitteenä PDF-tiedostona.