Pihalaatat: Keramiikka kestää säällä kuin säällä

Onko piha-, parveke- ja terassilaattojen valinta ajankohtainen?

Kun valitset pihalaatat, tutustu keraamisiin pihalaattoihin. Ne ovat ajanhammasta kestävä valinta. 20 mm paksut pihalaatat voit asentaa irtolaattoina suoraan maan pinnalle. Terassin, pation ja pihan voi myös laatoittaa kelluvalla asennuksella tai sääolosuhteisiin sopivalla laastilla.

Keraamisista laatoista on moneksi ja ne sopivat suomalaisiin olosuhteisiin: ne kes­tä­vät pihalaattana pak­kasella ja paahteella, kovassakin käytössä vuodesta toiseen. Keraamista laattaa voi hyödyntää niin pihalla, parvekkeella kuin terassillakin. Betoni- tai ­ki­vi­laa­ttaan verrattuna ne ovat helppohoitoisia – niitä ei itse asias­sa tar­vit­se huol­taa lain­kaan, pelkkä pesu riit­tää ja ne säilyttävät ulkoasunsa vuodesta toiseen, haalistumatta.

Keraamiset laatat parvekkeelle tai terassille

La­si­te­tuil­la par­vek­keil­la ja ul­ko­pa­tioil­la käy­te­tään eri­lai­sia keraamisia laat­to­ja, joten on tärkeää valita oi­kean­lai­nen, ominaisuuksiltaan kestävä laatta – ja oi­kean­lai­nen laasti, joka elää alus­tan mukana ja so­peu­tuu hyvin läm­pö­ti­lan ja il­man­kos­teu­den muu­tok­siin.

Laas­ti­tus­vai­hees­sa pitää muista kaksi asiaa: tupla­kiin­ni­tys ja 100 %:n laas­ti­peit­to. Laasti levitetään sekä alustalle että laatan pohjaan, ja laas­tin pitää aina peit­tää laatta nur­kas­ta nurk­kaan.

Keraamiset pihalaatat ABL-Laatoilta.

20 mm paksut pihalaatat voi asentaa suoraan nurmelle.

Pihalaatat: Miksi valita keraaminen pihalaatta?

ABL-Laattojen valikoimasta löytyy 20 mm paksuja pihalaattoja, joita voi ha­lu­tes­sa latoa ir­to­laat­toi­na suo­raan nur­mi­kon, soran tai hiek­ka­pe­din päälle. 

Tutustu ABL-Laattojen showroomilla 20 mm paksujen pihalaattojen valikoimaan.

Tutustu ABL-Laattojen showroomilla 20 mm paksujen pihalaattojen valikoimaan.

Laattojen kel­lu­va asen­nus

Keraamiset laatat par­vek­keil­la ja te­ras­seil­la voidaan asen­taa kel­lu­va­na erityisten asennustukien avulla. Parvekkeen lattian tai terassin pohjan ja laatan väliin jää­vään il­ma­ti­laan saa­daan esi­mer­kik­si ul­ko­va­lo­jen johdot ja muu tek­niik­ka kä­te­väs­ti pii­loon. Kor­keus­sää­det­tä­vien ja ni­vel­let­ty­jen asen­nus­tu­kien avulla laat­to­ja voi­daan hel­pos­ti asen­taa myös epä­ta­sai­sil­le ja viet­tä­vil­le alueil­le. Niiden an­sios­ta on myös mah­dol­lis­ta käyt­tää isom­paa laat­taa sel­lai­sis­sa­kin pai­kois­sa, joissa tar­vi­taan kaadot.

Tule tutustumaan pihalaattaratkaisuihin ABL-Laattojen showroomilla!

Asenna pihan keraamiset laatat kelluvalla asennuksella. Lisätietoja: ABL-Laatat.

Kelluvasti asennettuna pihalaattojen alle saa tekniikkaa piiloon.

Keraamiset terassilaatat asennettuna tukien päälle.

Terassin 20 mm paksut keraamiset laatat kelluvalla asennuksella.