Anna meidän helpottaa työtäsi!

Anna meidän helpottaa työtäsi!
Kerro millaista laattaa etsit ja me etsimme sen sinulle puolestasi. 
Laita meidät töihin puolestasi


Palvelumme sekä etänä, että normaalisti turvaohjeita noudattaen.
Saavuthan luoksemme vain jos tunnet olosi terveeksi. Meidät saat kiinni abl@abl.fi ja puhelimitse (09) 350 8700

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali

2019

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaalia verhoaa keraaminen suurlaatta.

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaalia verhoaa keraaminen suurlaatta.

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Laminam Ossido Bruno 3+

Laminam Ossido Bruno 3+

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Laminam Ossido Bruno 3+

Laminam Ossido Bruno 3+

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Laminam Ossido Nero 3+

Laminam Ossido Nero 3+

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Ossido Bruno 3+

Ossido Bruno 3+

Laminam Ossido Bruno 3+

Laminam Ossido Bruno 3+

Laminam Ossido Bruno 3+

Laminam Ossido Bruno 3+

Laminam Ossido Bruno 3+

Laminam Ossido Bruno 3+

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Laminam Ossido Bruno 3+

Laminam Ossido Bruno 3+

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Laminam Ossido Bruno 3+

Laminam Ossido Bruno 3+

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Kauppakeskus Ainoan bussiterminaali. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno

Laminam Ossido Nero 3+

Laminam Ossido Nero 3+

Kaup­pa­kes­kus Ainoan bus­si­ter­mi­naa­lin pin­to­ja ver­hoa­vat La­mi­na­min ke­raa­mi­set suur­laa­tat. Käytetyt tuotteet Lamiman Ossido Nero 3+ ja Ossido Bruno 3+.  Bussiterminaalin pintamateriaaliksi valikoituivat keraamiset suurlaatat esteettisyytensä ja käyttöominaisuuksiensa vuoksi.

”Vaakakupissa painoivat kulutuksen sieto ja ylläpidon helppous vilkkaassa liikenneterminaalissa. Tavoittelimme tasaisia, siistejä pintoja, ja keraamisessa suurlaatassa yhdistyvät käytännöllisyys sekä esteettisyys” arkkitehtitoimisto SARC kommentoi valintaa.

Lue lisää arkkitehdin näkemyksistä keraamisesta suurlaatasta materiaalina

Kuvat: Emilia Kangasluoma

Ke­raa­mi­nen suur­laat­ta on yleis­ty­nyt rat­kai­su jul­kis­ten ti­lo­jen sei­nis­sä, lat­tiois­sa ja muissa pin­ta­ver­hoi­luis­sa. Se on suo­sit­tu ma­te­ri­aa­li ti­lois­sa, joissa pin­ta­ra­ken­teet jou­tu­vat ko­val­le ra­si­tuk­sel­le, ja joissa pintojen täytyy olla helposti puhdistettavat ja hygieniset, mutta ul­koa­sun tulee säilyä al­ku­pe­räi­ses­sä hoh­dos­saan. Kaup­pa­kes­kus Ai­noas­sa on käy­tet­ty suur­laat­taa muis­sa­kin ti­lois­sa, ja se va­lit­tiin myös bus­si­ter­mi­naa­lin pin­ta­ma­te­ri­aa­lik­si.

La­mi­na­min ke­raa­mi­sia suur­laat­to­ja saa esi­mer­kik­si ai­hio­koos­sa 1000x3000mm ja 1600x3200mm, mikä mah­dol­lis­taa yh­te­näi­set, suuret ke­raa­mi­set pinnat. Ke­raa­mis­ta suur­laat­taa voi myös työs­tää sekä lei­ka­ta mo­ni­puo­li­siin tar­koi­tuk­siin: se ver­ho­aa Ainoan bus­si­ter­mi­naa­lis­sa vä­häe­lei­sen tyy­lik­kääs­ti niin ovia, por­taik­ko­ja kuin sy­ven­nyk­siä­kin.

Kaup­pa­kes­kus Ainoan bus­si­ter­mi­naa­lin suur­laa­tat toi­mi­tet­tiin mit­taan lei­kat­tu­na, mikä vauh­dit­ti ja hel­pot­ti asen­ta­mis­vai­het­ta. 

Ke­raa­mi­nen suur­laat­ta toimii missä ta­han­sa ti­las­sa, missä tar­vi­taan suurta ja näyt­tä­vää yh­te­näis­tä pintaa sekä mah­dol­li­sim­man vähän sau­mo­ja. Ke­raa­mi­sen suur­laa­tan vah­vuus on se, että se kestää pin­nal­laan kylmää, kuumaa, vettä, han­kaus­ta, likaa – ja säi­lyt­tää aina al­ku­pe­räi­sen ul­koa­sun­sa ja omi­nai­suu­ten­sa. Edes UV-säteet, al­ka­lit ja liu­ot­ti­met eivät muuta sitä.

Tutustu Keraamiset suurlaatat -esitteeseemme ja varastovalikoimaamme.

Kysy meiltä lisää keraamisen suurlaatan mahdollisuuksista projektiisi