Hotel Indigo, Helsinki

2015

Ravintola Michel Burger King, Helsinki