My Quote

Laattojen ladonta - nappaa ideat ja mallit

ABL-Laatat ladontakaaviot - ideoita laatoitukseen

Kokosimme erilaisia laattojen ladontamalleja inspiraatioksi sekä suunnittelun tueksi.

Suoraladonta, tiililadonta tai kalanruotoladonta? Laatat voi latoa monella eri tapaa ja yhdistellä erilaisia ladontoja tilassa. Ota haltuun vinkit ja ideat laatoituksen suunnittelun tueksi.

Ladontaa miettiessä on hyvä huomioida, että laatan koosta ja ladontamallista riippuen kokonaispinta-alaan olisi hyvä laskea hukkaa mukaan n. 5-15%.

Jos ladontamalli koostuu eri kokoisista laatoista, kannattaa tarkistaa, että laatat ovat saman paksuisia ja samaa kaliberia (kokoluokkaa) keskenään. Pyri yhdistelemään saman tuotesarjan laattoja harmonisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Myyjiltämme saat asiantuntevaa apua sopivan laatoitusratkaisun suunnittelussa!

Huomioithan laatoitusmalleja suunnittellessasi, että laatan valmistuseräkohtainen muototoleranssi tulee ottaa huomioon. Muototoleranssi ei aina mahdollista toivotun limityksen toteuttamista. Standardin puitteissa oleva muototoleranssi ei ole tuotevirhe.

Suora pystyladonta

Lado suorakaiteen malliset laatat pystyyn! Suora pystyladonta saa elävyyttä eri värejä, kiiltävää ja mattaa yhdistelemällä. 

Laatan toivotun limityksen soveltuvuutta laatoituskohteeseen voidaan arvioida mm. koelatomalla tasaiselle alustalle esim. kaksi laattaa vierekkäin tasalimityksin (votsi). Toista laattaa siirretään tasalimityksestä kohti puolen laatan juoksulimitystä (esim. 1/5-laatta, 1/4-laatta, 1/3-laatta)

Kulloinkin muodostuva kahden vierekkäisen laatan välinen tasoero (hammastus) mitataan suorakulman ja rakotulkin avulla. Saatua lukuarvoa verrataan SisäRYL 2013 vaatimuksiin. Sen perusteella voidaan tehdä lopullinen päätös kohteessa käytettävästä limityksestä. Vaativissa kohteissa on suositeltavaa tehdä SisäRYL 2013 mukainen malliasennus.